دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣٦٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٤٦٣
لایک
لایک
٢٤٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

روبدوشامبر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

قال گذاشتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

to get really drunk with a bunch of friends and go on drunk adventures ~Urban Dictionary~

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

وکیل تسخیری وکیل تسخیری دادگاه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

تقاضای تجدیدنظر

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.