برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قرص روکشدار ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

2 لم دادن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

3 ثانیا ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

4 انقدر زنده بمونی که این اتفاق را بارها تجربه کنی (شاد باش) ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

5 انجمن فیلارمونیک ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

6 مایو ١٣٩٩/٠١/١٨
|

7 اتاقی که یک تخت یک نفره دارد. ١٣٩٩/٠١/١٨
|

8 در اخبار: زیر نویس خبرها ١٣٩٩/٠١/١٨
|

9 اخبار حزن انگیز ١٣٩٩/٠١/١٨
|

10 اخبار جنگ و سیاست ١٣٩٩/٠١/١٨
|

11 اخبار فشن و مدل ١٣٩٩/٠١/١٨
|

12 پارتیتور ١٣٩٩/٠١/١٨
|

13 غذاهای خوشمزه ١٣٩٩/٠١/١٨
|

14 ورزش های هوازی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

15 نواختن پیانو ١٣٩٩/٠١/١٧
|

16 افکتی مات یا شکل هنری و زیباشناسانه برای عکاسی است که در نواحی خارج از فوکوس تصویر ایجاد می‌شود. ١٣٩٩/٠١/١٦
|

17 موتور جستجو ١٣٩٩/٠١/١٥
|

18 تابه ای ١٣٩٩/٠١/١٥
|

19 خونه ای که با هیچ خونه ای دیوار مشترک نداره و به هیچ خونه ای نچسبیده باشه. ١٣٩٩/٠١/١٤
|

20 در پزشکی: آدم مرگ مغزی شده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

21 آلاچیقی که برای تماشای حیوانات و در امان ماندن از خطر میسازند. ١٣٩٩/٠١/١٣
|

22 کنده کاری با دقت به وسیله قلم مو ١٣٩٩/٠١/١٣
|

23 در شهرسازی: فلکه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

24 در ترافیک، وقتی که قفل میشه. ١٣٩٩/٠١/١٣
|

25 نان مخصوص همبرگر ١٣٩٩/٠١/١٠
|

26 چای صاف کن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

27 پودر قند ١٣٩٩/٠١/١٠
|

28 نان بیات ١٣٩٩/٠١/١٠
|

29 شیر خشک ١٣٩٩/٠١/١٠
|

30 شیر مادر ١٣٩٩/٠١/١٠
|

31 شیر پاستوریزه ١٣٩٩/٠١/١٠
|

32 حلقه رو در قوطی برای باز کردن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

33 دندان درد ١٣٩٩/٠١/١٠
|

34 شیر یا خط ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

35 پیش آمدگی لبه بام ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

36 پیش آمدگی لبه بام ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

37 خط ریش ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

38 اشتباه گفتن (I was wrong) ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

39 پیاده روی به قصد لذت بردن ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

40 دروغ شاخدار ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

41 جیغ بنفش ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

42 دزدی از بانک ١٣٩٩/٠١/٠٥
|