برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سام دوانی

سام دوانی هستم،
دکترای مدیریت و فعال در حوزه مترجم تخصصی. با بیش از دوازده سال سابقه ترجمه، سعی دارم واژه هایی که در اینجا معرفی می کنم، مورد استفاده شما قرار گیرد.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 افزایش نرخ ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

2 حسابداری ساختگی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

3 اقتصاد و تجارت: محموله های مراجعت ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

4 حقوق میان نسلی ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

5 کلیپ های کمدی که معمولا در شبکه های مجازی به اشتراک گذاشته می شود ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

6 (علوم مدیریتی و حسابداری): مفتی سواری ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

7 (در علوم مالی و بورس): شبح سازی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

8 ارزیابی ریسک پذیری، برآورد احتمال ریسک ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

9 تخصصی شیلات: ماهی کپور نقره ای ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

10 ماهی باله ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

11 سواد اکولوژیک ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

12 اشاره به یک مسئله حساس و حیاتی ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

13 برای یک اتفاق یا رخداد: همانگونه که هست پذیرایش باش ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

14 قضاوت نادرست ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

15 میان آب ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

16 نهنگ تیغ باله ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

17 مبنای حسابداری تعهدی ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

18 کلیسایی ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

19 خوبی ها و بدی ها؛ نکات قوت و ضعف ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

20 فرقه ای ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

21 هدفمندسازی ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

22 اقدام کاری با احتیا ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

23 همسوسازی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

24 بسترسازی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

25 ترندهای فناوری ١٣٩٩/٠٥/١١
|

26 ذهنیت سازی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

27 حکومت داری ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

28 خرده فروشی الکترونیکی ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

29 واحد مشارکت کننده ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

30 شرکت های بزرگ نیمه خصوصی ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

31 فریب دادن ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

32 اختلال قمار اجباری : میل به انجام قمار حتی با وجود متحمل شدن ضرر و زیان ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

33 یک واحد اندازه گیری وزن در روم باستان ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

34 واکنش ناخودآگاه ١٣٩٦/١٢/١٤
|

35 صنعت سرگرمی و بازی ١٣٩٦/١١/٠٩
|

36 روانشناسی : حالت دفاعی داشتن. ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

37 حق العمل ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

38 مداخلات غیر مستقیم ١٣٩٦/١٠/١٩
|

39 تاریخ مبارزات حزبی در کومین تانگ (چین) ١٣٩٦/١٠/١٣
|

40 انحصاري ١٣٩٦/١٠/١٢
|

41 ساختگرا ١٣٩٦/١٠/١١
|

42 غیرمستقیم، نیابتاً ١٣٩٦/١٠/١٠
|

43 بیش ارزش گذارى شده ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

44 انسانی شدن ١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

45 نظریه بده-بستان ١٣٩٦/٠٩/٠٩
|