سامان کباریان

سامان کباریان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهextra neation١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤The deformation of reality از شکل افتادن واقعیت به نحوی که فانتزی و عناصر واقعیی که آنرا بر میسازد همزمان به نمایش در می آید. #اصطلاح برساخته اسلاوی ... گزارش
0 | 0
تکلیف شرعی٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨religious obligationگزارش
5 | 0
تکلیف٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨religious obligationگزارش
9 | 0
hell or high water٠٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٢اصطلاح : هرچه پیش بیاد هرچه باداباد تحت هر شرایطی حتی اگر از آسمان سنگ بباردگزارش
9 | 0
come rain or shine٠٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٢اصطلاح : هرچه پیش بیاد هرچه باداباد تحت هر شرایطی حتی اگر از آسمان سنگ بباردگزارش
12 | 0
associated with١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤همراه بودن با ؛ ( قوانین دریانوردی ) ( تفسیر قانون ( 7d ( i ) مثال : Risk associated with changing bearing of approaching vessel ترجمه؛ خطر همراه ب ... گزارش
14 | 1
winger١١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢1 - وینگر ( winger ) لغتی انگلیسی بر گرفته شده از واژه ی wing به معنی بال یا جناح است. در فوتبال و ورزش های دیگری مانند هاکی به بازیکنی که از جناح را ... گزارش
23 | 0
comrade١٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٧رفیق ؛ اصطلاحی که کمونیست ها برای خطاب به همدیگر استفاده می کردند شریک همرزم گزارش
39 | 0
commuter٠٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٧۱ - مسافر همیشگی ( با ترن یا قطار یا مترو ) ۲ - کسی که هر روز مسیر رفت و برگشت مشخصی از خانه تا محل کار را طی می کندگزارش
23 | 0
vessel١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٥شناور ، به هر وسیله آبرو از قبیل هاور کرافت ، قایق پرنده ، هواپیمای آب نشین ، که جهت ترابری دریایی استفاده میشود اطلاق می گردد ( قوانین راه دریایی C ... گزارش
30 | 0
not under command١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٥خارج از کنترل ( شناوری که بدلیل شرایط استثناییِ خاص ، نمی تواند از مسیر شناورهای دیگر کنار برود ) ( دریانوردی ) ( قانون سوم COLREG بخش f ) ( مخفف این ... گزارش
21 | 0
vessel constrained by her draught١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٥شناور با آبخور بالا ؛ شناور با محدودیت آبخور ؛ به شناوری گفته میشود که بدلیل نسبت آبخور آن به عمق و عرض آبراهِ قابل دریانوردی ، به سختی قادر به "تغی ... گزارش
21 | 0
pedagogy٢٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٢"تعلیم و تربیت" مطالعه و نظریه ی روشها و اصول " آموزش" است.گزارش
25 | 0
clubs١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٢1 - گِشنیز ( ورق بازی ) 2 - باشگاه ها/ انجمن ها ( عامیانه )گزارش
34 | 1
spades١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٢1 - پیک ( ورق بازی ) 2 - بیلچه ( کشاورزی ) 3 - قله ، ارتفاع ( زمین شناسی ) 4 - بسیار زیادگزارش
25 | 0
attribution theory١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤تِئوری ِاسناد ، منتسب کردن صفتی یا ویژگی به خود یا دیگران ( روانپزشکی ، نظریه تحلیل رفتار متقابل TA ، روانشناسیگزارش
28 | 0
avoid١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٨جلوگیری، اجتناب ، احتراز، پیشگیری کردنگزارش
30 | 0
wig craft١٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٨WIGمخفف کلمه Wing in Ground است قایق پرنده : شناور چند منظوره ای که در حالت عملیات اصلی خود در نزدیکی سطح آب با استفاده از نیروی عکس العمل باد به سط ... گزارش
30 | 0
seaplane١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٨هواپیمای آب نشین . هواپیمای دو زیست ؛ شامل هواپیمایی می شود که قادر به مانور بر روی آب است . ( قوانین راه دریایی COLREG ) ( قانون سوم بخش e ) ( ... گزارش
28 | 0
non displacement craft١٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٨شناورهایی که بر روی سطح آب حرکت می کنند ( دریانوردی ) ( قوانین راه دریایی )گزارش
28 | 0
displacement١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٨non - displacement craft شناورهایی که بر روی سطح آب حرکت می کنند ( دریانوردی ) ( قوانین راه دریایی )گزارش
25 | 0
steerageway١٩:١١ - ١٤٠٠/٠١/٢٤کمترین سرعت کشتی که در آن سرعت، کشتی قابلیت مانور داشته باشد ( ناوبری ) ( قوانین راه دریایی )گزارش
30 | 0
avoidance١٥:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٣پیشگیری، جلوگیری، اجتناب [قوانین راه/ دریانوردی] Actions to avoid collision : اقدامات پیشگیری از تصادمگزارش
32 | 0
equivocalness٠٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٦تمایل به مبهم بودن ( به ویژه با قصد فریب ) ؛ ابهام، حالت داشتن دو یا چند معنی ممکن است. مشکوک بودن، تردید؛ عدم اطمینان، وضعیت بلاتکلیف بودنگزارش
34 | 0
scuppers١١:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥ناودان . ( ساختمان کشتی )گزارش
37 | 0
panting١٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨طپشگزارش
39 | 0
ukc under keel clearance٠٨:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧فاصله کیل کشتی تا بستر دریاگزارش
37 | 1
upright١٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠[Even keel [in shippingگزارش
34 | 1
جنده١٥:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٦جن ده = پوشیده دهنده، یعنی کسی که پوشیده و در خفا رابطه جنسی داشته باشد کافی ست به معنای لغوی کلمه دقت کنیم جنده = جن ( پوشیده ) ده ( دهنده )گزارش
69 | 2
equivocalness١٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٦ایهام [ فلسفه معرفت شناسی و تفکر نقادانه] . زمانی واژه عبارت و یا جمله ای در یک زبان خاص ، دارای ایهام است که همزمان بیش از یک معنا به ذهن متبادر کند ... گزارش
37 | 0
ambiguity١٥:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٦ابهام ، [فلسفه معرفت شناسی و تفکر نقادانه، تفکر انتقادی ] واژه یا عبارت یا جمله، زمانی دارای ابهام است که در یک زبان خاص یک معنا داشته باشد اما حد مع ... گزارش
48 | 0
guiding٠٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤راهبر و دلیل راه به اصطلاح پارسی قدیمگزارش
34 | 1
asshole٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٣انسان کودن و احمق: طبق کاربرد خود انگلیسی زبانان گویندگزارش
53 | 1
detective series٢٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٣مجموعه پلیسی/کاراگاهیگزارش
34 | 0
zodiac٢١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢۱ - صور فلکی ۲ - نام فیلمی ترسناک از دیوید فینچر ۳ - نام مستعار قاتل زنجیره ای در آمریکا در دهه هفتاد قرن بیستم که تا کنون شناسایی نشده استگزارش
41 | 0
hoarfrost١٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩هواشناسی: ژالهگزارش
37 | 0
rim١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩هواشناسی :یخ ریزهگزارش
39 | 0
precipitation١٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩بارش ( هواشناسی ) تخصصی برای هواشناسی و کشتیرانیگزارش
103 | 0