برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سمانه جمالپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بری از خانواده توت ها هست ١٤٠٠/٠١/١٦
|

2 Hi honey
سلام عزیزم
١٣٩٩/١٢/١٦
|