برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سمیرا عنوانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انجام کاری با تاخیر بهتر ازینه که اصلا انجامش ندی ١٤٠٠/٠١/١٩
|

2 زندگی در جهنم دره یا بعبارتی جایی که هیچ چیزی از قبیل رستوران یا فروشگاه ندارد ١٤٠٠/٠١/١٩
|

3 a type of energy that scientists think is pushing things in the universe further apart ١٤٠٠/٠١/٠٩
|