برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سلمان

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 name
• What is the name of that park near you?
• اسم اون پارک که نزدیک شماست چیه؟
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|