منو
saliman

saliman

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٣٠
رتبه کل
١٣,٥٦٨
رتبه کل
لایک
٣
لایک
دیس‌لایک
٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٣,٠٦٢
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
Some of the more sturdy houses withstood the hurricane.
دیدگاه
٣

بعضی از خانه های مستحکم ( مقاوم تر ) در مقابل طوفان مقاوت میکردند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Some painkilling drugs can irritate the lining of the stomach.
دیدگاه
٠

بعضی از دارو ها می توانند پوسته ( سطح ) ی معده را تخریب کنند. ( صدمه بزنند. )

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.