دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,١٦٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٨٠
لایک
لایک
٨٥١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

به نکته باریکی اشاره کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

چه حلال زاده!حلال زاده پیدایش شد!

دیدگاه
٥

باهوش نبودن، احمق بودن

دیدگاه
-١٨

زبان سرخ سر سبز دهد بر باد

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٧

انجام دادن چیزی که قبلا انجام نشده است.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.