دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٧,٧٩٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٢
لایک
لایک
٨,٠٣٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٣٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

I think the correct spelling is "veggie".

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

The correct spelling is "turquoise".

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
١

Careful! "ellipse" is the correct spelling.

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

The correct spelling is "villain".

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

The correct spelling is "landlord".

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Will you stand up for me?
دیدگاه
٦

آیا شما از من دفاع ( پشتیبانی ) خواهید کرد؟

تاریخ
٤ سال پیش
متن
They churn out 000 identical toy trains every day.
دیدگاه
١

آنها روزانه 5000 قطار اسباب بازی مشابه تولید میکنند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I always make a list of what I need to get at the store.
دیدگاه

من همیشه از چیز هایی که نیازه از مغازه بخرم، لیست تهیه می کنم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
It hurts when I raise my arm.
دیدگاه
٢

وقتی دستم را بالا میبرم، دستم درد میگیرد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I hurt my arm when I fell.
دیدگاه
١٢

وقتی افتادم دستم صدمه دید.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.