دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣٩٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٢٣٥
لایک
لایک
١٤٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
١

مباین: مخالف مباین خبر از مباین ندارد. سردی مخالف گرمی است پس سردی خبر از گرمی ندارد و هکذا.

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

قاصعه ( صِ عَ ) از قَصع و با ریشه ی معنایی اَزال است یعنی: ازبین برنده

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

قرناء:[قَ رْ ]: أَقْرَن : [عربی] أَقْرَن : م قَرْنَاء، ج قُرْن [قرن]: آنکه ابروانش پیوسته بهم باشد، جانور دو شاخ؛ حَیّةٌ قَرْنَاء ، مار که در بال ...

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

واژه یا لغت مِسطار، غیر از معنی در ف. دهخدا با میم مکسور، به معنی " پرگار " هم می باشد. مِسْطار : [عربی] [سطر]: مرادف ( المُسْطار ) است، قلم رسم و ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

خرمای برنی : خوردن آن در ناشتا ( اول صبح قبل از خوردن چیزی دیگر با شکم خالی ) سبب فلج می شود.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.