منو
سحر اندری

سحر اندری

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١١,٤١٤
لایک
١,١٨٥
لایک
دیس‌لایک
٢١٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٠٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٤١٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٠٠
لایک
لایک
١,١٨٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧٤

فکر کردن درباره ی، مردد شدن، احساس تردید داشتن، حدس و گمان زدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦٠

بازنگری کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٣

ادای چیزی را در آوردن، تقلید کردن از چیزی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٢

بسیار قابل توجه و قابل تحسین

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٤

غیر قابل تغییر

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.