دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٣٨٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٧١
لایک
لایک
١,٠٩١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٦٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

پاچه خواری

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

یه مشت دروغ You have me a pack of lies

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١

یعنی یه کسی که مردم رو برای انجام کاری تحریک میکنه یا خوب یا بد

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١

یه چیزی که حتما جور میشه و رد خور نداره.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٢

به فنا میرم

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.