منو
سعید سخدری

سعید سخدری

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣,٨١٨
لایک
٤٠٦
لایک
دیس‌لایک
١٢١
دیس‌لایک
رتبه کل
٨٣٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٨١٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٣٣
لایک
لایک
٤٠٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاه
٢٨

Immediate family

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

School trip

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

Deep seated =deep rooted =ingrained

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

تک آهنگ

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

Teleworking

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.