برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قیمت جاری، قیمت حاصل از رقابت خریداران وفروشندگان ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 تغییر الگوواره
سنت شکنی
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

3 ظروف غذا خوری ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

4 قاطعانه ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

5 به کوب کار کردن، زحمت کشیدن، سگ دو زدن ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

6 باشگاه فوتبال کویینز پارک رنجرز ١٣٩٩/٠١/١٤
|

7 تور مسافرتی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

8 دیگی که به آن نگاه کنی دیر می جوشد.
وقتی منتظر اتفاقی هستی، زمان دیرتر می گذرد.
١٣٩٨/١٢/٢٣
|

9 شرکت آمریکایی پوشاک و لوازم ورزشی ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

10 خوره ی کامپیوتر و تکنولوژی ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

11 هر روغن خوراکی که بتوان در سالاد از آن استفاده کرد، مثل روغن ذرت، زیتون، کنجد و ... ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

12 شمشیر دو لبه ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

13 اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

14 جشن تکلیف یهودیان ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

15 سوسیس پخته شده در خمیر ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

16 ایالت فدرال میکرونزی
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|