دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٩٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧,٨٨٧
لایک
لایک
١٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٩

درک پس از وقوع چیزی که فقط پس از وقوع درک میکنیم

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.