دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٩٤٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٥٥
لایک
لایک
٧١١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

تیم امداد و نجات

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

چشم اندازی از سطح ماه

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٤

لایه ای از موادی که به صورت طبیعی در زیر زمین انباشه شده و یا به وسیله سیل و رودخانه به محلی آورده شده و در آنجا رها شده است

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه

آنچه شما فرصت می کنید درست است یا وجود دارد

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٠

Not being prevented by

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.