سعید 🍒

سعید 🍒

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhandout١٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣برگه ای که به دانش جویان در کلاس و یا حاضرین و شرکت کنندگان در یک سخنرانی داده می شود، که حاوی خلاصه ای از درس و یا محتوای سخنرانی است.گزارش
5 | 0
for good١٧:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧For everگزارش
0 | 0
cold case٠٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠به پرونده های عمدتا جنایی گفته می شود که پس از گذشت سال ها حل نشده، و به مرور زمان فراموش و به اصطلاح سرد شده اند. این پرونده ها ممکن است با وجود شوا ... گزارش
5 | 0
cost the earth١٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٥Cost a fortune - very expensiveگزارش
0 | 0
have second thoughts١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢to change your opinion after thinking about something againگزارش
5 | 0
topping٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦یک لایه از مواد خوراکی ( سبزیجات، خامه، پنیر، مغز و دانه های خوراکی، ادویه و غیره ) که شما به منظور طعم دادن و یا تزئین غذا، دسر و غیره روی آن قرار م ... گزارش
5 | 0
looking back١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٨To think about something in the pastگزارش
2 | 0
ranch١٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٦مزارع بزرگی که به ویژه در آمریکای شمالی و استرالیا وجود دارد و در این مزارع حیواناتی مثل اسب، گاو، گوسفند و غیره به منظور تولید مثل و پرورش نگهداری م ... گزارش
7 | 3
by the time١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/١٦When - at the timeگزارش
2 | 0
correspondence١٨:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/١٣نامه، ایمیل و غیره که شخص می فرستد یا دریافت می کند. نامه نگاری. ارتباط بین دو چیز. شباهت بین دو چیز.گزارش
12 | 0
stand for١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣١represent or meanگزارش
2 | 1
duchenne muscular dystrophy١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٧نوعی بیماری ژنتیکی که با تباهی عضلات، شیوه راه رفتن غیرعادی، از دست دادن توانایی راه رفتن بین ۷ تا ۱۳ سالگی و عمدتا در پسرها مشاهده می شود .گزارش
7 | 1
tay sachs١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧نوعی بیماری ژنتیکی که موجب تباهی دستگاه عصبی مرکزی می شود که این تباهی تقریبا در ۶ ماهگی شروع و به کشیدگی نامناسب عضلات، نابینایی، ناشنوایی و تشنجات ... گزارش
2 | 0
marfan syndrome١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٧نوعی بیماری ژنتیکی که نشانه های آن عبارتند از هیکل بلند و لاغر، دست ها و پاهای لاغر و کشیده، نارسایی قلبی و ناهنجاری چشم، مخصوصا عدسی ها. کشیده بودن ... گزارش
2 | 0
huntington's disease١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٧نوعی بیماری ارثی که با تباهی دستگاه عصبی مرکزی و به دنبال آن مشکلات هماهنگی عضلانی، وخامت ذهنی، و تغییرات شخصیت همراه می شود. نشانه ها معمولا تا ۳۵ س ... گزارش
7 | 0
tay sachs disease١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧نوعی بیماری ژنتیکی که موجب تباهی دستگاه عصبی مرکزی می شود که این تباهی تقریبا در ۶ ماهگی شروع و به کشیدگی نامناسب عضلات، نابینایی، ناشنوایی و تشنجات ... گزارش
5 | 0
send my love to١٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٤پیام عشق و محبت کسی را به دیگری رساندنگزارش
2 | 0
not just yet١٧:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٤not now, but probably soonگزارش
7 | 0
it's early days١٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٤تازه اولشه، جوجه را آخر پاییز می شمارندگزارش
0 | 1
get through to١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٢contact with sb by phoneگزارش
5 | 0
chill out١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٢relaxگزارش
9 | 0
get into a state١٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١١Be/become anxious or upsetگزارش
2 | 0
without fail١٥:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/١١Alwaysگزارش
5 | 0
amusement park٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨theme parkگزارش
2 | 1
argentine٢٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧آرژانتینیگزارش
2 | 0
a pain١٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧Annoyingگزارش
2 | 0
glutamate١٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥انتقال دهنده عصبی درگیر در حافظه و یادگیریگزارش
0 | 0
sort of٢٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢١Kind ofگزارش
21 | 1
draw back١٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/٣١disadvantageگزارش
2 | 0
humid١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/٣١Muggyگزارش
2 | 1
cyberchondriacs١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٣١شخصی که به صورت وسواس گونه، اینترنت را برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره نشانه های خیالی و یا واقعی بیماری جستجو می کند.گزارش
2 | 0
due to٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٩because of/as a result ofگزارش
12 | 1
technology diet٢٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٢١معنی این کلمه اعتیاد به تکنولوژی نیست، بلکه نوعی رژیم رفتاری در جهت تغییر سبک زندگی برای کاهش اثرات منفی استفاده افراطی از تکنولوژی ( رایانه و اینترن ... گزارش
37 | 0
binge eating disorder١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٧اختلال پرخوری افرادی را شامل می شود که بر خوردنشان کنترل ندارند و حداقل دوبار در هفته به مدت ۶ ماه پرخوری می کنند. پر خوری باید با مصرف مقادیر زیاد ... گزارش
0 | 0
bulimia nervosa١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٧پرخوری عصبی افراد مبتلا به پرخوری عصبی به پرخوری می پردازند و در طول این پرخوری به سرعت مقدار بیش از اندازه غذا را، شاید تا چند هزار کالری، در یک وع ... گزارش
0 | 0
derealization١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٢مسخ واقعیت اختلالی که در آن، افراد احساس می کنند محیط اطرافشان غیرواقعی است یا از آن جدا هستندگزارش
2 | 0
depersonalization١٦:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/١٢مسخ شخصیت اختلالی که در آن افراد احساس می کنند هویتشان از بدنشان جدا شده است. امکان دارد آنها تجربیات غیر واقعی بودن، مشاهده گر بیرونی بودن، یا کرختی ... گزارش
7 | 0
shell shock١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٢PTSD و یا اختلال استرس پس از آسیبگزارش
2 | 0
manufacture١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٢produceگزارش
2 | 1
manufacturer١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٩producerگزارش
9 | 1
reduction١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠١/٠٩تخفیفگزارش
14 | 0
neologism١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٢واژه تراشی - واژه سازی گزارش
2 | 0
aphagia١٤:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/٣٠Inability to eat ناتوانی در خوردنگزارش
5 | 0
portuguese man o war٠١:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٩ناوچه پرتغالی که نوعی جانور دریایی شبیه عروس دریایی اما متفاوت استگزارش
2 | 0
sure١٣:٢٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٧when people say thanks you can say sureگزارش
9 | 1
pleased as punch٢٢:٤٣ - ١٣٩٩/١١/٠٧Very happyگزارش
0 | 0
i had that happen to me١٦:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٠٧این اتفاق برای من هم افتادهگزارش
7 | 0
hypochondriac١٣:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٦شخصی که در مورد سلامتیش و اینکه واقعا سالم است یا خیر اضطراب داردگزارش
9 | 0
riddled٢٣:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٤پر از عوامل ناخواستهگزارش
2 | 0
volatile٢٢:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٢٣تغییر ناگهانی و غیر منتظره به سوی بدتر شدنگزارش
7 | 1