برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

صبا بالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 این اسم، کاملا ایرانی است و ریشه ی عربی ندارد ( با توجه به تعریف غلط ریشه ی این اسم در همین دیکشنری) . بادی که از سمت مشرق میوزد و نسیم کمی از آن ملا ... ١٣٩٨/٠٦/١١
|