برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سبا صباغ

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تشنج ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

2 (کامپیوتر) Compact Flash
حافظه ی فشرده
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

3 ناحیه ی فرود
منطقه ی فرود
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

4 Avtomat Kalashnikova
AK-47
کلاشنیکف اتومات
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

5 فیلم راشومون ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

6 مخفف خلیج گوانتانامو ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

7 جمهوری دومینیک ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

8 پدر کسی در آمدن (از سختی بیش از اندازه ی کار) ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

9 فرانکلین دلانو روزولت
Franklin Delano Roosevelt
١٣٩٩/٠٥/١١
|

10 بی ارزش ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

11 جیمز باند
مامور ویژه ی بریتانیایی: جیمز باند
کسی که در مواجه با مساله ای بخواهد نقش جیمز باند را بازی کند.
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

12 بومی یا ساکن آفریقای جنوبی ١٣٩٩/٠٣/١١
|