برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خدیجه علمداری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چگر ١٣٩٧/٠٥/١١
|

2 گوسفند جنگی ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

3 پلاتین
١٣٩٧/٠٥/١٠
|

4 یوتا،دلتا،هتا،گاما،آستیگما،الفا،اتا،بتا،پی،سان،.... ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

5 تریا ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

6 منبع پیامای قبل درمورد واژه فطع کتاب
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/قطع_کتاب#انواع_قطع_کتاب
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

7 رقعی،جیبی،خشتی،رحلی،وزیری،پالتویی و.... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

8 قطع بغلی: این قطع که معادل قطع جیبی بزرگ در روزگار ماست، دارای طول و عرض تقریبی ۷�۵ سانتی‌متر بوده‌است؛
قطع بیاض یا بیاضی: از جانب طول آن باز و بس ...
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

9 شطرنج ژاپنی:شوگا
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|