برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Rozhan Khanjany

I'm a kanoon student

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 lick = لیس زدن
تو کانون زبان Reach 3 میشه👇
move your tongue across something in order to eat or clean it
راستی لایک فراموش نشه
١٣٩٩/١١/١٠
|

2 collar =قلاده
تو کانون زبان Reach 3 میشه 👇
band of leather that is put around an animal s
راستی لایک فراموش نشه
١٣٩٩/١١/١٠
|

3 cut =برش

تو کانون زبان Reach e میشه 👇
.A wound or an opening made With knife
راستی لایک فراموش نشه
١٣٩٩/١١/١٠
|

4 Paw = پنجه مثل دست و پای سگ و گربه
تو کانون زبان Reach 3 میشه 👇

. The foot of animal such as dogs
راستی لایک فراموش نشه
١٣٩٩/١١/١٠
|

5 report = خبر دادن
تو کانون زبان Reach 3 میشه 👇

.A pice of writing about something that is happening
راستی لایک فراموش نشه
١٣٩٩/١١/١٠
|

6 sunscreen =کرم ضد آفتاب

تو کانون زبان Reach 3 story chapter 1 میشه 👇
.Cream that you put on yours skin to protect it from the sun
١٣٩٩/١١/١٠
|

7 give up = نا امید شدن
تو کانون زبان Reach 3 میشه 👇

Stop trying to do something
راستی لایک فراموش نشه
١٣٩٩/١١/١٠
|

8 stubborn = لجباز
تو کانون زبان Reach 3 میشه👇
refusing to change your plans or decisions
راستی لایک یادتون نره
١٣٩٩/١١/١٠
|

9 lately = اخیرا ، به تازگی
تو کانون زبان Reach 3 میشه 👇

Not long ago ;recently
لایک فراموش نشه لطفا
١٣٩٩/١١/٠٩
|

10 lifeboat = قایق نجات که در ساحل ها و استخر هاي سر باز برای نجات دادن کسی که میخواد غرق بشه استفاده میشه
در کانون زبان Reach 3 میشه👇

A lif ...
١٣٩٩/١١/٠٩
|

11 bingo =بازی با کارت هایی که روی آنها عدد چاپ شده
در Reach 3 کانون زبان میشه 👇
A game that is played with numbered cards
لایک فراموش نشه ل ...
١٣٩٩/١١/٠٧
|