منو
اکبر روشنی
ویژه

اکبر روشنی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢٥,٣٦٨
رتبه کل
١٣٨
رتبه کل
لایک
٢,٦٢٦
لایک
دیس‌لایک
٤٤٦
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٥,٣٦٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٣٨
لایک
لایک
٢,٦٢٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٤٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

آبگذر در ربان مُلکی گالی ( زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان - قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

زخم در ربان مُلکی گالی ( زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان - قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

آتش در زبان مُلکی گالی ( زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان - قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

سندهای دست نویس قدیمی در زبان ملکی گالی بشکرد

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

دمل چرکین در زبان ملکی گالی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.