منو
اکبر روشنی
ویژه

اکبر روشنی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢٥,٤٤٤
رتبه کل
١٤٦
رتبه کل
لایک
٢,٦٣٤
لایک
دیس‌لایک
٤٤٨
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٥,٤٤٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٤٦
لایک
لایک
٢,٦٣٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٤٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

آبگذر در ربان مُلکی گالی ( زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان - قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

زخم در ربان مُلکی گالی ( زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان - قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

آتش در زبان مُلکی گالی ( زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان - قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

سندهای دست نویس قدیمی در زبان ملکی گالی بشکرد

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

کوه بلند در زبان ملکی گالی بشکرد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.