منو
رضاآپادانا

رضاآپادانا

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٨٢٠
لایک
٣٢٤
لایک
دیس‌لایک
٢١٠
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠٨٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٨٢٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٠٨٢
لایک
لایک
٣٢٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

قابلیت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

ماهر

دیدگاه
٨

فناوری

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

سنور

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

عمل کرد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.