رضا رادمهر

رضا رادمهر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهالمتنافسون٠٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٢مسابقه دهندگان، رغبت کنندگان آیه ۲۶ سوره مطففین فلیتنافس المتنافسون گزارش
0 | 0
افتمارونه٠٥:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠آیه ۱۲ سوره نجم ا ف تمارون ه پس آیا با او مجادله می کنید؟ پس آیا او را انکار می کنید.گزارش
0 | 0
فتدلی٠٥:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠ثم دنا فتدلی آیه ۸ سوره نجم ف تدلی سپس به پایین کشیده شدگزارش
0 | 0
فسقناه٠٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩پس سوق دادیم آن را پس راندیم آن را گزارش
0 | 0
تتجافی٠٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦جدا می شود ، دور می شود آیه ۱۶ سوره سجده پهلوهایشان از تخت خواب جدا میشود یعنی از خواب بیدار می شوند.گزارش
0 | 0
فذانک٠٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣١آن دو فذانک برهان من ربک آیه ۳۲ سوره قصصگزارش
0 | 0
تکن٠٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠آیه ۷۴ نمل پنهان کردنگزارش
0 | 0
بطشتم٠٥:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨انتقام گرفتید حمله ور شدید آیه ۱۲۹ شعراگزارش
0 | 0
سمرا٠٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣آیه ۶۷ سوره مومنون سمرا یعنی گفتگوی شبانهگزارش
0 | 0
اکنان٠٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩پناهگاهها اکنان جمع کن به معنی وسیله پوشش و حفظ و نگهداری هست. و به همین دلیل به مخفیگاهها و غارها و پناهگاههایی که در کوهها وجود دارد اکنان گفته می ... گزارش
0 | 0
فظلوا٠٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦فظلوا فیه یعرجون مرتبا به آسمان بالا می روند فظلوا مرتباگزارش
0 | 0
اجنبنی٠٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥مرا دور بدار آیه ۳۵ سوره ابراهیمگزارش
0 | 0
اعتراک٠٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠آسیب رساندن آیه ۵۴ سوره هودگزارش
0 | 0
بخلاقهم٠٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٤از نصیب خودشان گزارش
0 | 0
فانبذ٠٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/٢١پس بینداز آیه ۵۸ انفال فانبذ الیهم علی سواء گزارش
0 | 0
فشردبهم٠٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٢١آیه ۵۷ انفال پراکنده کن گزارش
0 | 0
بواکم٠٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/١٢آیه ۷۴ سوره اعراف منزل داد مستقر ساخت بواکم فی الارضگزارش
0 | 0
نذر٠٦:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٢نَذَرَ ترک کنیم آیه ۷۰ سوره اعرافگزارش
0 | 1
اقلت٠٦:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٢آیه ۵۷ اعراف حمل کردن اقلت سحابا ثقالا ابرهای بربار را حمل می کندگزارش
0 | 0
هلم٠٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٠بیاورید آیه ۱۵۰ سوره انعام قل هلم شهداءکم بگو شاهدانتان را بیاورید.گزارش
2 | 0
لیردوهم٠٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٩به هلاکت افکندند از ریشه ردی بر وزن رای به معنای هلاکتگزارش
0 | 0
لتصغی٠٦:١٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٩آیه ۱۱۳ انعام لتصغی به معنای تا اینکه تمایل پیدا کند. از ریشه صَغَوَگزارش
0 | 0
الصابئون٠٦:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٤آیه۶۹ سوره مائده الصائبون والنصاری صائبون کسانی که آیین خود را رها کرده وبه آیین دیگر گرویدند که در واقع گروهی از پیروان حضرت یحیی یا نوح علیهما السل ... گزارش
0 | 0
المتردیه٠٦:٢١ - ١٤٠٠/٠١/٠١حیوانی که بر اثر سقوط از بلندی مرده باشد. آیه سوم سوره مائده.گزارش
0 | 0
میله٠٥:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٨میله هجوم آوردن فیمیلون علیکم میله واحده. آیه ۱۰۲ سوره نساء. تا ناگهان بر شما هجوم آورند.گزارش
0 | 1
اذاعوا٠٥:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٦فاش می کنندگزارش
0 | 0
بیت٠٥:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٦بیَّت آیه ۸۰ سوره نساء به معنای شبانه تصمیم گرفتن یا نقشه پنهانی کشیدن بیَُت طائفهٌ مِنهُم یعنی گروهی از آنان شبانه نقشه کشیدندگزارش
2 | 0
مسومین٠٥:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/١٧بَلَی إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَیَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُسَوِّمِینَ ﴿۱۲۵﴾ ... گزارش
0 | 0
فشل٠٥:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/١٧اصبت بالفشل مرارا حتی تعلمت طریقه الافشال آن قدر شکست خوردم تا نحوه شکست دادن را آموختم. بنابر این شکست هم ترجمه خوبیست.گزارش
14 | 0