برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا رادمهر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آیه ۱۲ سوره نجم
ا ف تمارون ه
پس آیا با او مجادله می‌کنید؟
پس آیا او را انکار می‌کنید.
١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

2 ثم دنا فتدلی
آیه ۸ سوره نجم
ف تدلی سپس به پایین کشیده شد
١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

3 پس سوق دادیم آن را
پس راندیم آن را
١٤٠٠/٠٤/٠٩
|

4 جدا می شود ، دور می شود
آیه ۱۶ سوره سجده
پهلوهایشان از تخت خواب جدا میشود یعنی از خواب بیدار می شوند.
١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

5 آن دو
فذانک برهان من ربک
آیه ۳۲ سوره قصص
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

6 آیه ۷۴ نمل
پنهان کردن
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

7 انتقام گرفتید حمله ور شدید
آیه ۱۲۹ شعرا
١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

8 آیه ۶۷ سوره مومنون
سمرا یعنی گفتگوی شبانه
١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

9 پناهگاهها
اکنان جمع کن به معنی وسیله پوشش و حفظ و نگهداری هست. و به همین دلیل به مخفیگاهها و غارها و پناهگاههایی که در کوهها وجود دارد اکنان گفته ...
١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

10 فظلوا فیه یعرجون
مرتبا به آسمان بالا می روند
فظلوا مرتبا
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

11 مرا دور بدار
آیه ۳۵ سوره ابراهیم
١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

12 آسیب رساندن
آیه ۵۴ سوره هود
١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

13 از نصیب خودشان
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

14 پس بینداز
آیه ۵۸ انفال
فانبذ الیهم علی سواء
١٤٠٠/٠١/٢١
|

15 آیه ۵۷ انفال
پراکنده کن
١٤٠٠/٠١/٢١
|

16 آیه ۷۴ سوره اعراف
منزل داد
مستقر ساخت
بواکم فی الارض
١٤٠٠/٠١/١٢
|

17 نَذَرَ
ترک کنیم
آیه ۷۰ سوره اعراف
١٤٠٠/٠١/١٢
|

18 آیه ۵۷ اعراف
حمل کردن
اقلت سحابا ثقالا
ابرهای بربار را حمل می کند
١٤٠٠/٠١/١٢
|

19 بیاورید
آیه ۱۵۰ سوره انعام
قل هلم شهداءکم
بگو شاهدانتان را بیاورید.
١٤٠٠/٠١/١٠
|

20 به هلاکت افکندند
از ریشه ردی بر وزن رای
به معنای هلاکت
١٤٠٠/٠١/٠٩
|

21 آیه ۱۱۳ انعام
لتصغی به معنای تا اینکه تمایل پیدا کند.
از ریشه صَغَوَ
١٤٠٠/٠١/٠٩
|

22 آیه۶۹ سوره مائده
الصائبون والنصاری
صائبون کسانی که آیین خود را رها کرده وبه آیین دیگر گرویدند که در واقع گروهی از پیروان حضرت یحیی یا نوح علیهم ...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

23 حیوانی که بر اثر سقوط از بلندی مرده باشد.
آیه سوم سوره مائده.
١٤٠٠/٠١/٠١
|

24 میله هجوم آوردن
فیمیلون علیکم میله واحده.
آیه ۱۰۲ سوره نساء.
تا ناگهان بر شما هجوم آورند.
١٣٩٩/١٢/٢٨
|

25 فاش می کنند ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

26 بیَّت آیه ۸۰ سوره نساء به معنای شبانه تصمیم گرفتن یا نقشه پنهانی کشیدن بیَُت طائفهٌ مِنهُم یعنی گروهی از آنان شبانه نقشه کشیدند ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

27 بَلَی إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿۱۲۵﴾ ... ١٣٩٩/١٢/١٧
|

28 اصبت بالفشل مرارا حتی تعلمت طریقه الافشال
آن‌قدر شکست خوردم تا نحوه شکست دادن را آموختم.
بنابر این شکست هم ترجمه خوبیست.
١٣٩٩/١٢/١٧
|