برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ریحانه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اسم طرفداران بیلی آیلیش بلوش؟ فکر نکنم به طرفداراش میگن آواکادویی . بلوش اسم عروسکش یا گردنبندش و چیزای دیگ که شکل ادم کج هست. بیلی خودش اون طرح و ... ١٣٩٩/١٢/١٣
|