برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رسول قنبری

رسول قنبری مترجم حوزه اقتصاد سیاسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 عدم ارتباط ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

52 جان کسی را نجات دادن ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

53 کوتوله‌های فضای مجازی
فحاشان مجازی
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

54 بهره‌مند شدن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

55 منفور
حقیر
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

56 کاسبکاری، بنگاه‌داری، نوآفرینی ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

57 چماق و هویج،
تشویق و تنبیه
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

58 چیزی را مسخره کردن و نادیده گرفتن ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

59 ساختار فنی نظام اقتصادی
این کلمه اولین بار توسط جان کنث گالبرایت ابداع شده است.
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

60 به طرز نگران کننده ای ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

61 قیمت سهام، اوراق و ثبت دفتری به ارز مشخص (دلار، یورو، پوند، یوان) ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

62 سنگینی وزنه معامله به نفع یکی از طرفین ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

63 آتش زدن به مال در زمان تنگدستی ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

64 ناگهان در موقعیتی گیر افتادن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

65 دولت فضول ١٣٩٩/١٠/٢١
|

66 بهبود یافته؛ اصلاح‌شده ١٣٩٩/١٠/٢١
|

67 رفو شده ١٣٩٩/١٠/٢١
|

68 نمک به زخم پاشیدن ١٣٩٩/١٠/٢١
|

69 چوب لای چرخ کاری کردن ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

70 ساز مخالف زدن ١٣٩٩/١٠/١٩
|

71 خود را به در و دیوار زدن ١٣٩٩/١٠/١٨
|

72 خود را به در و دیوار زدن ١٣٩٩/١٠/١٨
|

73 اصل را رها کردن و به فرع چسبیدن
اسبش را گم کردن و دنبال نعلش گشتن
١٣٩٩/١٠/١٨
|