علی رعنایی

علی رعنایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهEST١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥مخفف Eastern Standard Time می باشدو نشاندهنده زمان رسمی آمریکای شمالی در نیمه دوم سال است. مثلا وقتی نوشته می شود 5:00PM EST یعنی ساعت ۵ بعدازظهر به ... گزارش
16 | 0
by tradition١٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤بطور قراردادی بطور توافقیگزارش
2 | 1
session١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣دوره زمانیگزارش
28 | 0
pretend١٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨شبیه سازی شدهگزارش
14 | 0
weird١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢١غیر متداول غیر معمولگزارش
14 | 1
trailing stop order١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٨در بازارهای مالی به معنی دستور "توقف ضرر متحرک" یا "حد ضرر دنبال کننده" می باشد.گزارش
2 | 0
trading platform١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨نرم افزار ارائه شده توسط کارگزاری جهت انجام معاملات در بازارهای فارکس و سهام.گزارش
0 | 1
heck١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤برخی افراد بعد از کلمات how , what , why برای تاکید کردن و اهمیت دادن به جمله سوالی از آن استفاده می شود. بعنوان مثال: ?How the heck do I calculate p ... گزارش
25 | 0