برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی رعنایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اجرا شدن
فعال شدن
١٣٩٩/١١/٠٦
|

2 حد ضرر متحرک ١٣٩٩/١١/٠٦
|

3 انجام سفارش یا دستور مشتری (در بازارهای مالی) ١٣٩٩/١١/٠٦
|

4 معادل هم ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

5 از دست دادن ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

6 معامله (در بازارهای مالی) ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

7 شاخص اندازه گیری
معیار اندازه گیری
١٣٩٩/١٠/٢١
|

8 لحظه ای
هر لحظه
١٣٩٩/١٠/١٨
|

9 مارجین درخواستی
وثیقه درخواستی
١٣٩٩/١٠/١٣
|

10 بلوکه شده (در مورد پول و سرمایه) ١٣٩٩/١٠/١٣
|

11 بلوکه کردن ١٣٩٩/١٠/١٣
|

12 در همان لحظه ١٣٩٩/١٠/١٢
|

13 نقل و انتقال ١٣٩٩/١٠/١١
|

14 نزولی ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

15 صعودی ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

16 ارز خارجی ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

17 مواجه بودن ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

18 پیوسته
ناگسستنی
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

19 خیلی زیاد ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

20 کنترل چیزی را بدست گرفتن ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

21 نوسان گیر (دربازارهای مالی) ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

22 دو جانبه
دو طرفه
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

23 بازار گردان (در بورس اوراق بهادار) ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

24 جذاب ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

25 کاوشگر ١٣٩٩/٠٩/١١
|

26 خیلی زیاد ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

27 چشم دوختن به چیزی
توجه داشتن به
١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

28 فعالان ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

29 اتکای زیاد ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

30 منجر شدن به ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

31 دست به دست شدن ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

32 هزاران ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

33 مخفف Eastern Daylight Time می باشدو نشاندهنده زمان رسمی آمریکای شمالی در نیمه اول سال است.مثلا وقتی نوشته می شود 5:00PM EDT یعنی ساعت ۵ بعدازظهر به و ... ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

34 مخفف Eastern Standard Time می باشدو نشاندهنده زمان رسمی آمریکای شمالی در نیمه دوم سال است.مثلا وقتی نوشته می شود 5:00PM EST یعنی ساعت ۵ بعدازظهر به و ... ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

35 بطور قراردادی
بطور توافقی
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

36 دوره زمانی ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

37 شبیه سازی شده ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

38 غیر متداول
غیر معمول
١٣٩٩/٠٨/٢١
|

39 در بازارهای مالی به معنی دستور "توقف ضرر متحرک" یا "حد ضرر دنبال کننده" می باشد. ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

40 نرم افزار ارائه شده توسط کارگزاری جهت انجام معاملات در بازارهای فارکس و سهام. ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

41 برخی افراد بعد از کلمات how , what , why برای تاکید کردن و اهمیت دادن به جمله سوالی از آن استفاده می شود. بعنوان مثال:
?How the heck do I calcula ...
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|