برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد رضا رهامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به نظرم در بین زمینهای ورزشی بیشتر منظور زمین فوتبال باشه .
١٣٩٩/٠١/١٤
|

2 برای این که یک دلیل بیاورد ١٣٩٩/٠١/١٤
|

3 این همان تفریح مورد علاقه من است ١٣٩٩/٠١/١٢
|

4 برای روی فرم ماندن ( فعالیتها و پرهیزهایی برای حفظ تناسب اندام) ١٣٩٩/٠١/١٢
|

5 همه هم و غم خود را بر آن بگذارند ١٣٩٩/٠١/١١
|

6 رقیب قوی ١٣٩٩/٠١/١١
|

7 (زوپان) یا همان (زوپ) به قول دوستانش ١٣٩٩/٠١/١١
|

8 افعال غیر استمراری ١٣٩٩/٠١/١١
|

9 فراهم کردن
١٣٩٩/٠١/١٠
|

10 به قول معروف ١٣٩٩/٠١/١٠
|

11 قید تکرار . قیود تکرار ١٣٩٩/٠١/١٠
|

12 برای بیان امکان وقوع چیزی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

13 نه به اون اندازه که دوست دارم
مثلا سوال میکنه آیا تو هم تنیس بازی می کنی ؟
جواب می ده ؟‌نه به اون اندازه که دوست دارم
١٣٩٩/٠١/١٠
|

14 کجایی ؟ چه می کنی ؟‌
یک شروع عامیانه برای گفتگو
١٣٩٩/٠١/١٠
|

15 صورتحساب
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

16 گیت ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

17 کاملا یکسان ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

18 هدف گذاری . هدف . ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

19 به هر دلیلی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

20 ضمانت ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

21 بیشتر می ارزه از ..... ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

22 بیشتر می ارزه تا اینکه
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

23 باتری کار کن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

24 برای تمام عمر ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

25 نه بابا!
جدی نمی گی !
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

26 what's wrong with it چه مرگشه ... مشکلش چیه . نوعی بیان عوامانه از خرابی یک دستگاه یا وسیله ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

27 تهیه کردن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

28 غذای جانبی یا همان سالاد را از نظر رژیمی کنترل کنید ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

29 رژیم روزانه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

30 یقه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

31 شورت زیر مردانه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

32 غذای سالم ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

33 سوپ مرغ با رشته فرنگی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

34 سوپ رشته ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

35 مرغ پخته به شیوه تایلندی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

36 یه پورس غذای تند ١٣٩٩/٠١/٠٢
|