برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Behshad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صفر , ziro ,0 ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

2 همین سایتی که الان توشیم!😐😂 ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

3 ریموو کردن یا اخراج کردن از گروه که در تلگرام بیشتر از این استفاده میکنن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

4 واتساپ یا واتس اپ ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

5 کپی ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

6 😏You're love is in my veins.
😏You're love in my mind.
But you are not axept me.
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

7 رل از واژه relationship میاد که تو فارسی میشه دوست دختر یا دوست پسر.
مثلا من الان رل دارم یعنی دوست دختر دارم.
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

8 همه میگن به ندرا.
پس همون به ندرت
١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

9 به ندرت ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

10 غافل شدن
بی توجهی.
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

11 باشه ، خوبه ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

12 برتری ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

13 آزار دهنده یا اذیت کننده ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|