منو
Janan

Janan

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٤,٥٥٦
لایک
٤٥٩
لایک
دیس‌لایک
١٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٩٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٥٥٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٩٣
لایک
لایک
٤٥٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٧

معامله را جوش دادن پیشنهاد بهتری دادن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٠

حدس حدس زدن ، گمان کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

محوطه یا بخش خرید

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٨

در آشپزی : مخلوط کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

در آن حال یا در همین حال

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
I'm certain that she's still alive.
دیدگاه
١٧

من مطمئنم که او هنوز زنده است .

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.