دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٩٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٤٣
لایک
لایک
٤٩٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

fork = چنگال spoon = قاشق knife = چاقو

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

بهم اطلاع بده به من خبر بده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٩

By the way

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

کارهای عمومی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

laboratory

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I'm certain that she's still alive.
دیدگاه
١٨

من مطمئنم که او هنوز زنده است .

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.