برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پويا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 "They are anxious for her safety" (آنها نگران امنیت او هستند.)

در اين جمله و توضيح قبلش در خصوص استفاده ي به منظور نگراني
ممكن است اگر كس ...
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|