دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٦٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣,٨٣٤
لایک
لایک
٦٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

زمانی که تلگرافخانه در تهران افتتاح شد مردم باور نمی کردند که بتواننداز طریق یک سیم از شهری به شهر دیگر پیام بفرستند. از طرف دیگر رجال بی سواد و خرا ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

رُستمینه ( سزارینcaesarean ) یک نوع زایمان غیرطبیعی است و کودکانی را که با این روش به دنیا می آیند ( رستم زا ) می گویند. و این نام گذاری بدین علت است ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

پسوند ( آوه ) بطور کلی پسوند ( جا و مکان ) است چنان که واژه ( گرم آوه ) که بعدها ( گرمابه ) شده یا ( سرد آوه ) هم که بعدها ( سردابه ) شده به معنی جا ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

( کجاوه ) اتاقکی دو لنگه که برای نشستن مسافران آن را روی فیل یا شتر می بستند. این واژه از دو بخش ساخته شده بخش اول ( کج ) یا ( کژ ) نوعی ابریشم خام ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

( کج ) یا ( کژ ) نوعی ابریشم خام و کم بهاستکه در زیر لباس جنگی می پوشیدند ( کجاوه ) نیز از همین واژه ساخته شده، چون داخل آن را از ابریشم کج می پوشان ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.