منو
حسین رحمانی

حسین رحمانی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٣١,٨٥٦
لایک
٣,٣٢٠
لایک
دیس‌لایک
٦٧٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١١٧
رتبه کل
درباره‌ی من:

مترجمی تجربی‌ام که می‌کوشم یاد بگیرم و در حد خودم خلق کنم.

ارتباط با من:

09213047145
hsn.rmn2@gmail.com

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣١,٨٥٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١١٧
لایک
لایک
٣,٣٢٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٧٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١٥

زورگویی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨٦

موقعیت

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦١

مقر اصلی دفتر مرکزی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٠

نادیده گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٤

[روابط] تعاملی، دوسویه، متقابل، شخص با شخص

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Be there by morning.
دیدگاه
٥٩

صبح زود آن جا باش.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The movie held our attention for three hours.
دیدگاه
٣

آن فیلم سه ساعت مشغول مان کرد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
His latest novel was cut up by the reviewers.
دیدگاه
١

منتقدان آخرین رمانش را تکه و پاره کردند.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.