برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیمان کریمی

شاعر ترانه سرا عکاس گرافیست
www.wisgoon.com/peyman.karimi

کانال های تلگرام

telegram.me/peymankarimiart
telegram.me/matnehonari

صفحه اینستاگرام

https://instagram.com/peyman_karimi_org

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شعرم درباره اسم مونا رو تقدیم می کنم

تورا مونا می کنم از پاییز
شاید این آبان
ماه وصال ما باشد...

(پیمان کریمی)
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

2 شعرم درباره اسم سارا رو تقدیم می کنم

نَباف به دست کَس موهایت را
که زُلفانَت اَرج دهنده یِ باد است
نگیر از من آن دِلِ سارا یَت را
که د ...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

3 شعرم درباره اسم نسترن رو تقدیم می کنم

غُصه شرم کن و ترک کن
گوشه به گوشه ی قلبم را
عشق خار ها می چیند و
نَستَرَن می کارد باغچه ی مرا.. ...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

4 شعرم درباره اسم شقایق رو تقدیم می کنم

تصور نداشتَنَت برایم
خانه ای به روی قایق می شود
من تورا دارم و
به هر گلی که می رسم
برایم گل ...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

5 شعرم درباره اسم نگار رو تقدیم می کنم

شادیِ حالِ دلم محسوس است
پرده به روی غم افتاده
قضیه جور دیگر است این بار
نگارِ تو در چِشمانَم اف ...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

6 شعرم درباره اسم غزل رو تقدیم می کنم

لحظه ای نگاهم به تو افتاد و
چشمانم افتادن به دست و پایَم
تو موهایَت را در آیینه اَم شانه می کنی و
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

7 طرحم درباره اسم پرنیا رو تقدیم می کنم

دِلَت را که
به من بستی
سَمت عاقل شدن رفتم
که مبادا بشکنم
دِلِ پرنیا یَت را...

(پیمان ...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

8 شعرم درباره اسم هانیه رو تقدیم می کنم

چشمانَت را که به من دوختی
تمامَم را،کردم تقدیمِ به تو
امضای دل که پای عشق باشد
هانیه می شود،ما ...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

9 طرحم درباره اسم شیرین رو تقدیم می کنم

کام مرا با آمدنت شیرین کن
وَ اِلا شیرینی
هرچقدر هم که شیرین باشد
پشتش تلخی می چسبد...

(پ ...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

10 شعرم درباره اسم مهتاب رو تقدیم می کنم

آریا دختی و زمین می چرخد
به دور موهای پر پیچ و تابَت
سیاهی شب جان می دهد پیشِ
چشمانِ سیاهِ ماه ...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

11 طرحم رو تقدیم اسم مهسا می کنم

دلم همواره با تو
هوس شب بیداری می کند
وقتی که
چشمان تو
در آسمان شب من
مهسا ست...

(پیمان کر ...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

12 طرحم رو تقدیم اسم عسل می کنم

از همه ی رنگ ها بیزارم
همه ی آنها برایم تلخی خاصی دارند
دیوار را عسل می پاشم
دنیایم دیگر به شیرینی نیاز ...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

13 طرح اسم های مشترکم رو تقدیم اسم ساناز می کنم

شبی که با تو سَر شود
سپیده اش
ساناز ترین
سَحَر است...

(پیمان کریمی)
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

14 طرح اسم های مشترکم رو تقدیم اسم سپیده می کنم

شبی که با تو سَر شود
سپیده اش
ساناز ترین
سَحَر است...

(پیمان کریمی)
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

15 طرح اسم های مشترکم رو تقدیم اسم سحر می کنم

شبی که با تو سَر شود
سپیده اش
ساناز ترین
سَحَر است...

(پیمان کریمی)
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

16 شعرم درباره اسم صبا رو تقدیم می کنم

بِوَز ای صبا
هر آنچه در زمین است
جامه ها می شوند
بر تَنِ تو
تنها روشنیِ خانه ام
شمعی ست
...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

17 طرحم درباره اسم نجوا رو تقدیم می کنم

نیستی و
گذر ثانیه ها
صدای نبودت را
در گوشم نجوا می کند...

(پیمان کریمی)
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

18 نوشته ام درباره حدیث رو تقدیم می کنم

قدر خودت را بدان
از تو برای خود کتاب ساخته ام
حرف هایت که هیچ
تک تک نگاه هایت هم
حدیث می شوند ...
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

19 شعرم رو درباره اسم مینا تقدیم می کنم

نیستی و ندارَمَت
در خیال و بی خیالی ام مُرده ام
جَهَتی رو به زندگی می خواهم
بیا و مینا بَخش به ق ...
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|