دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٥,٢٧١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٥٤
لایک
لایک
١,٥٤١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢٠ ساعت پیش
دیدگاه
٠

دلبستگی، پایبندی، وفاداری مشتری ( در بازاریابی )

تاریخ
٦ روز پیش
دیدگاه
٠

دست به نقد

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

پادیادگیری

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

به منزله

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

نهادینگی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.