دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٦١٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٣١٠
لایک
لایک
٢٦٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
١

با کسی یا چیزی مو نمیزنه

دیدگاه
٢

تخته گاز رفتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

روحشم خبر نداشت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

روده بر شدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

شیطونک

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.