دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,١١٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٧١
لایک
لایک
٨٦٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

فرد به دور از مشروبات الکلی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

شنیع

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

سوسول ( نادر )

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢٨

1 - افسانه 2 - خرافه ، باور غلط عام

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦

فراملیتی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.