دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦,٨٥٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٣٠
لایک
لایک
١,٨١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٣٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

مربوط به دل و روده و دستگاه گوارشی بدن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

کثافت کاری

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

بت یا ستمگر و ظالم

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

ضد عفونی کننده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

از نظز شیعیان یعنی سرپرست از نظر اهل سنت یعنی دوست

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The sound of applause filled the theater.
دیدگاه
٣

صدای کف زدن و تشویق سالن تئاتر را پر کرد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Why do you always bash the movies I like?
دیدگاه
٧

چرا همیشه فیلم هایی را که من دوست دارم را خراب میکنی؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The crane lifted the container off the ship.
دیدگاه
٨

جرثقیل جعبه را از کشتی برداشت ( بیرون آورد )

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Can you get me a water container?
دیدگاه
٨

آیا میتوانید یک ظرف آب به من بدید؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I got a D in history last semester.
دیدگاه
٣

من یک نمره D در درس تاریخ ترم پیش گرفتم

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.