دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,١٠٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٠٧
لایک
لایک
٩٧٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

a word meaning at any time; used mostly in questions, negatives, comparisons , or sentences with ‘if’ به معنی در هر زمان؛ بیشتر در سؤال ، منفی ، ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

مثال: Julia has blue eyes and fair hair. جولیا چشمان آبی و موهای روشنی دارد. تعریف: someone who is fair, or who has fair hair or skin, has hair o ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٣

noun اسم هست. [countable] قابل شمارشه. /ˈpjuːpəl/ معنی اول: the small black round area in the middle of your eye ناحیه کوچک دور سیاه در وسط چش ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

مترادف skip class در انگلیسی بریتانیایی ditch class در انگلیسی آمریکایی که به صورت غیر رسمی حرف بزنند، به معنی پیچاندن کلاس هست. مثال: آیا امروز کل ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

خیلی فوق العاده!

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.