منو
پر

پر

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٥,٦٨٦
لایک
٥٧٨
لایک
دیس‌لایک
٤٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٦٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٦٨٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٦٧
لایک
لایک
٥٧٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣٩

but my love is strong and my instinct to protect clearly sharp. ولی عشق من قویه . و غریزه ام برای محافظت ازش مشخصاً شدیده

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣٦

Take an itinerary. بروشور و برنامه سفر رو بگیرید

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣٦

Hey, Drac, buddy, what's going on with your cape there? هی دراک، چه بلایی سر شنلت اومده ؟

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٥

She does send the Empress into an unravel او داره امپرس را از مسیرش خارج و منحرف می کنه=باعث نابودیش می شه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٥

There is a clogged toilet in room 348. اتاق 348 توالتش ( دستشویش ) مسدود و گرفته شده.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
ready to play the game
دیدگاه
٢

آماده ی بازی کردن

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.