دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٤٥٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٧٦
لایک
لایک
٦٥٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

?with rapunzel didnt go quite as i had hope = با راپونزل نسبتا ( تا اندازه ای ) پیش نرفت که امید داشتم. ( گفتگویی که با هم داشتن )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

yo do recall my last conversation = تو یادته در آخرین گفتگوی من recall=یادته, به یاد میاری

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

Got a beautiful breeze blowing through = نسیم زیبایی در میان ( لابه لای ) موهایم می وزد. through=در میان, لابه لای, در بین

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

Got a beautiful breeze blowing through = نسیم زیبایی در میان موهایم می وزد blowing=می وزد

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

Got a beautiful breeze blowing through = نسیم زیبایی در میان موهایم می وزد. breeze =نسیم

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
ready to play the game
دیدگاه
٢

آماده ی بازی کردن

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.