منو
پروین ترکمندی

پروین ترکمندی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٨٢٨
لایک
٩٦
لایک
دیس‌لایک
٦٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٧٨٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٢٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٧٨٥
لایک
لایک
٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاه
٩

هبل . لات . منا. ود

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

ملوس

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

اکنون

دیدگاه
٢

هیجان

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

اوابراون

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.