منو
امید بهرامی

امید بهرامی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٦٨
لایک
٧
لایک
دیس‌لایک
١
دیس‌لایک
رتبه کل
٩,٦٧٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩,٦٦٨
لایک
لایک
٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She bore seven children, but only four survived.
دیدگاه
٦

او هفت بچه زائید ولی فقط چهار تایشان دوام آوردند ( زنده ماندند )

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.