منو
مهرداد پناهی
ویژه

مهرداد پناهی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٤,٢٥٢
رتبه کل
٧٧٩
رتبه کل
لایک
٤٣١
لایک
دیس‌لایک
٥٧
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٢٥٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٧٧
لایک
لایک
٤٣١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨٩

شستن ظرف شستن دست انتقال یا جابجا شدن بوسیله جریان اب

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٩

کمک گرفتن از عموم مردم برای مشارکت در یک کار یا پژوهش

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٢

شخصی که می خواهد جنسیتی مخالف حال حاضر خود را داشته باشد تغییر جنسیت طلب تغییر جنسیت داده مرد زن شده یا زن مرد شده

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٥

یادیار یاد افزار یادسپار وابسته به حافظه و یادگیری حفظی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٥

نارسا خوانی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The castle had a deep moat which emptied into the lake.
دیدگاه
٤

قلعه دارای خندق عمیقی بود که به دریاچه می ریخت

تاریخ
٤ سال پیش
متن
They built a moat to encompass the castle.
دیدگاه
١

انها خندقی برای محافظت از قصر ساختند

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The city was overhung with the pollutant smog.
دیدگاه
٠

دود الوده ای شهر را دربرگرفته بود

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.