دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣٤٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٣١٢
لایک
لایک
١٤٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

در نشانه شناسی به معنی هم مکان، از جمله قواعد ترکیب زمانی و مکانی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

همچنین، Syntagme به معنی زنجیره در روایت شناسی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

iconography ( n. ) 1670s, "illustration by drawing or figures, " from Medieval Latin iconographia, from Greek eikonographia "sketch, description, " ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

ایزدستان

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

در مطالعات مانوی: �خروش خوانی، وعظ� xrwhxwʾnyy, xrwxwʾnyy MP /xrōhxwānī/ n �خروش خوان، واعظ� xrwhxwʾn, xrwxwʾn MP /xrōhxwān/ n

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.