منو
Noramiss

Noramiss

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٢٩٠
لایک
١٣٨
لایک
دیس‌لایک
٤٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٠٢١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٢٩٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٠٢١
لایک
لایک
١٣٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

در هنر: بخش، قسمت، ناحیه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

عنصر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

آوردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

به گوهر فارسی میانه است.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

با attention ریزنگری، ریزبینی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.