منو
نیما ناصری مقدم

نیما ناصری مقدم

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٢,٠٩٨
لایک
٢٣٨
لایک
دیس‌لایک
١٤١
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٣٥٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠٩٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٣٥٧
لایک
لایک
٢٣٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

همه تلاشم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

فضایل

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

پنهان کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

تخلف

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

آغشته کردن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The museum is staging an exhibition of Picasso's work.
دیدگاه
٠

موزه در حال ارائه نمایشگاهی از کارهای پیکاسو است.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.