منو
چراغی

چراغی

عضو از ٦ سال پیش
امتیاز کل
٥,٦٠٠
لایک
٥٧٩
لایک
دیس‌لایک
٩٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٧٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٦٠٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٧٩
لایک
لایک
٥٧٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٤٩

We had a blast. خیلی خوش گذشت.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧١

به جان خودم.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٤

اگر به صورت مجهول بکار برده شود به معنی" دست کسی رو شدن است " مثال: I was found out دستم رو شد. در سایر حالتها به معنی "پی بردن" است.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٢

مشتاق دیدار

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٣٣

راستشو بگو. حقیقت را بگو

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.