منو
فاطمه حداد

فاطمه حداد

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٧٠٤
لایک
١٨١
لایک
دیس‌لایک
٥٣
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٦٢٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٧٠٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٦١٨
لایک
لایک
١٨١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٩

معنی accuracy صحت است اما متاسفانه در متون به اشتباه دقت نوشته می شود Precision معنی دقت می دهد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢

ادامه داشتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١

تصحیح مثل تصحیح ساختار بلوری Crystal - structure refinement یا theoretical refinement تصحیحات نظریه ایی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

مسائل

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

نسبتا خوب

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.