برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Neginaaa

Neginaaa

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جناب عنایتی...
حق با شماست.برخی از هموطنان عزیز ما درک پایینی نسبت به این اوضاع دارند،متاسفانه👊👊👊👊👊😳
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

2 ضروری،اضطراری. ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

3 اسکل پرنده ایست که به محض خارج شدن از لانه اش راهش را گم میکند😂😂😂😂 ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|